Про нас

Компанія створена в 1991 році. Основний напрямок виробничої діяльності з 2004 року зосереджено у сфері інжинірингу в будівництві.

Роботи у сфері будівництва ведуться згідно ліцензії № 41-Л ДЕРЖАВНОЇ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ УКРАЇНИ.

Основні напрямки роботи:

1.Виконання функцій генерального замовника по об'єктах будівництва базових станцій мобільних операторів;

2.Виконання функцій генерального розробника при проектуванні будинків і споруд, у тому числі експериментального будівництва;

3.Інструментальне обстеження і оцінка технічного стану будівель і споруд з метою розробки проектів їх реконструкції або посилення, в тому числі пам'яток культурної спадщини;

4.Технічна паспортизація будівель і споруд;

5.Впровадження сучасних технічних і технологічних розробок при розробці робочих креслень і технічних умов на серійне виготовлення будівельних конструкцій і виробів;

Участь у сертифікаційних, приймальних і періодичних випробуваннях будівельних конструкцій, матеріалів і виробів.

Кадровий склад підприємства налічує 79 осіб, серед  яких 65%  мають вищу освіту. Шість осіб з керівного технічного персоналу підприємства мають наукові ступені,  успішно поєднуючи виробничу діяльність з викладацькою роботою у Вінницькому національному технічному університеті.  Середній вік персоналу становить 34 роки. Чисельність молодих фахівців - 16 чоловік.  Багато молодих фахівців починають трудову діяльність на підприємстві з II - III курсів вузів.

Річний обсяг робіт ТОВ «Гервін» складає більше 10 млн. грн.

За результатами ранжування понад 300000 підприємств України за офіційними даними Державних органів статистики, підприємство з 2007 року входить до переліку Лідерів галузі Національного бізнес - рейтингу України за критеріями:

1 . Обсяг реалізованої продукції;

2 . Продуктивність праці;

3 . Заробітна плата;

4 . Чистий прибуток.

C метою поліпшення координації робіт підприємства, в 2013 році відбулася його реорганізація в асоціацію. Асоціація Гервін складається з наступних підприємств.

ТОВ Гервін здійснює координаційні функції, залучає для роботи спеціалізовані підприємства та окремих сертифікованих фахівців, відповідає за випуск спільної робочої продукції відповідно до вимог нормативних документів і законодавства.

ТОВ Гервін Проект забезпечує залучення кваліфікованих фахівців для виконання конкретних робіт в області будівельного інжинірингу; контролює якість, обсяг і терміни виконання робіт, проводить атестацію та повірку спеціалізованого обладнання та приладів.

ТОВ Гервін-МЗ здійснює діяльність в галузі розвитку мережі мобільного зв'язку.

Науково-дослідна лабораторія ефективних будівельних конструкцій Вінницького національного технічного університету на обладнанні представленому ТОВ Гервін проводить сертифікаційні та приймальні випробування будівельних матеріалів і конструкцій, розробляє та впроваджує у виробництво нові матеріали і технології.